خاطره

Loading tracks...

شعر

آواز از من گفتار از من
گیتار از من دیدار از تو
اندوه از من سیگار از من
آغاز از من تكرار از تو
لبخند زدى زیبام كردى
بازی دادى رسوام كردى
ساكت بودم صِدام زدى
پنهان بودم پیدام كردى
فریاد كردم نرو نرو
آواز سر دادم بمون بمون
جواب دادی نمیام نمیام
شروه بزن آواز بخون
لبخند زدى زیبام كردى
بازی دادى رسوام كردى
ساكت بودم صِدام زدى
پنهان بودم پیدام كردى
احساس از من ابراز از تو
تكرار از من آغاز از تو
شیرین از تو فرهاد از من
خواهش از من صد ناز از تو
آواز از من گفتار از من
گیتار از من دیدار از تو
شیرین از تو فرهاد از من
خواهش از من صد ناز از تو

آواز از مِ گفتار از مِ
گیتار از مِ دیدار از تُ
اندوه از مِ سیگار از مِ
آغاز از مِ تکرار از تُ
لبخند اِتزه زیبا مِتکِ
بازی مِتدا رسوا مِتکِ
ساکت بودُم صدام اِتزه
پنهُن بودُم پیدا مِتکِ
فریاد اُمکِ مَرَه مَرَه
آواز اُمدا بُمُن بُمُن
جواب اِتدا نِتام نِتام
شَروِند بزن آواز بُخن
لبخند اِتزه زیبا مِتکِ
بازی مِتدا رسوا مِتکِ
ساکت بودُم صدام اِتزه
پنهُن بودُم پیدا مِتکِ
احساس از مِ ابراز از تُ
تکرار از مِ آغاز از تُ
شیرین از تُ فرهاد از مِ
از مِ خواهش صد ناز از تُ
آواز از مِ گفتارا ز مِ
گیتار از مِ دیدار از تُ
شیرین از تُ فرهاد از مِ
از مِ خواهش صد ناز از تُ

توضیحات

شعر: ابراهیم منصفی
ملودی: ابراهیم منصفی براساس رقص مجار شماره چهار اثر یوهان برامس
تنظیم: آرین کشیشی، امیر دارابی، علیرضا قهرمانی و فرواگ
گیتار: حسین کمانی
پیانو: امیر دارابی
گیتارباس: آرین کشیشی
پرکاشن: شایان فتحی
با تشکر از: شایان فتحی و خانواده محترم منصفی، حسام الدین نقوی، احسان فرامرزی پور