توضیحات

مدیریت اجرایى: على اوجى

با تشكر از :
مهران مدیرى
وفا ملك زاده
نینا آسیایى
شهریار رحیمى راد
حمیدرضا روشان
سعیده كاویانى
بهرام كمائى
امین مانیان
شقایق طیبى
فرناز جورابچیان
شركت آواى سكوت چنگ
******
خانواده ی محترم كریمى
احمد ذبیحى
اهالی محترم روستای امام قلى
اهالى محترم روستاى آغمزار
اهالى محترم روستاى اینچه كیكانلو
اهالى محترم روستاى اینچه سابلاغ
حمید ضیایى _ ریاست محترم اداره ارشاد شهرستان قوچان

كه عاشقانه ، بزرگی و مهر بی دریغشان را خندیدند و رقصیدند ، ،

شعر موزیک ویدئو

دل مُ بی تو دائم بی قراره
گل لاله لاله
کیه که عشق تو در سر نداره
گل لاله لاله
همون چشمای قشنگی که تو داری
غزال های کوه چهل دختر نداره

بلندا مُ تمنای تو دارُم
گل لاله لاله
هوس از قد و بالای تو دارُم
گل لاله لاله
تو صیدی و مُ صیادم شب و روز
به غیرِ عشق تو کاری ندارُم

گل لاله لاله
چشمات پیاله
حسن جمالت دلبرُم هیچ کس نداره

اگه تو گوهری مُ کهربایُم
گل لاله لاله
اگه تو نقره ای مُیُم طلایُم
گل لاله لاله
تو اگه مشکله پیشم بیایی
بده اذنم که مُ پیشت بیایُم

دو زلفونت بود تار ربابُم
گل لاله لاله
چه می خواهی از این حال خرابُم
گل لاله لاله
تو که با مُ سر یاری نداری
چرا هر نیمه شُ آیی به خوابُم

گل لاله لاله
چشمات پیاله
حسن جمالت دلبرُم هیچ کس نداره

دلُم بیمار اون چشمای سیاته
شیون و زاری از برق نگاته
به سویُم کن نگاهی گاهی گاهی
دوای درد مسکینم نگاته

گل لاله لاله
چشمات پیاله
حسن جمالت دلبرُم هیچ کس نداره